fbpx
Kundundersökning

Kundundersökning

Vi på Svenska Stenhus vill gärna veta hur du trivs hos oss och vad du tycker om vår service. Vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Tillsammans med undersökningsföretaget Aktibo kommer vi framöver regelbundet att göra undersökningar vilka kommer ha stor betydelse för hur vi prioriterar. Genom att fylla i vår enkät är du med och påverkar ditt boende.

 

Så här svarar du på kundundersökningen

Inom kort skickas ett brev med information om att kundundersökningen snart är på väg till dig och i slutet av veckan skickas undersökningen ut via sms eller e-post till dig som vi har mobilnummer och e-postadresser till med en länk att följa. Övriga får kundundersökningen med post. Det går även bra att logga in på svar.aktivbo.se tillsammans med ditt enkätnummer.

 

Om Aktivbo

Vårt undersökningsföretag AktivBo garanterar att samtliga svar är anonyma. Numret på enkäten används för att kunna sortera svaren på rätt fastighet och område samt för utskick av påminnelser.

Vill du ge synpunkter eller har frågor om enkäten kan du vända dig till dem på telefonnummer 08-23 39 85 alternativt via mail på info@aktivbo.se. Du är självklart även välkommen att kontakta oss. 

Tack för din medverkan!

 

Nu börjar vi källsortera!

Nu börjar vi källsortera!

Svenska Stenhus kommer under de närmaste veckorna införa källsortering för respektive hushåll. Detta innebär att du som hyresgäst kommer att ha möjlighet att återvinna matavfall och förpackningar i ditt bostadsområde.

 

Källsortering kommer införas område för område med start V.50.

 

Avfallsutrymmena kommer att utrustas med nya kärl för sortering. Detta innebär att det kommer bli fler kärl men också att vissa kärl kommer bli mindre. Kärlen kommer vara tydligt uppmärkta. Det är av största vikt att vi hjälps åt att källsortera, sorterar material i rätt kärl och fördelar innehållet i kärlen så att inga berg byggs upp på vissa kärl medan andra är halvtomma (personalen på renhållningen plockar inte upp det som ramlar utanför).

 

Ni som hyresgäster kommer även erhålla kompletterande kärl till era bostäder för att enkelt kunna sortera ert avfall i bostaden. Dessa kommer levereras utanför din dörr veckan innan källsortering införs i ditt område. Ni kommer även att erhålla ”Ingen reklam, tack!” skylt, som ni kan sätta upp på ert brevinkast för att bidra till minskad pappersförbrukning.

 

Svenska Stenhus mål ihop med Renhållningen, Ale kommun, är att uppnå så hög grad av sortering som möjligt. Detta för att värna om vår miljö och framtid! Inom vissa områden kommer full sortering dock inte vara möjlig på grund av platsbrist men målet är att våra hyresgäster i möjligaste mån ska kunna återvinna följande fraktioner:

 

  • Matavfall
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar och returpapper
  • Metallförpackningar

Tack för att du källsorterar.

Tillsammans bygger vi våra framtid!  

Uppdatering av servrar

Uppdatering av servrar

Vi uppdaterar i eftermiddag våra servrar vilket kommer medföra att Mina Sidor kommer ligga nere i någon timma. Vi hoppas ni har överseende med detta och att allt skall vara återställt så snart som möjligt.