fbpx

Det är viktigt för oss på Svenska Stenhus att kunder, anställda och leverantörer skall känna sig trygga. Vi följer därför noggrant utvecklingen av denna pandemi. 

Vi vill göra vad vi kan för att minska smittspridningen och inför därför denna policy tills vidare:

Servicejobb

Vi uppmanar våra hyresgäster och vår personal att inte ha någon fysisk kontakt (handslag m.m.) vid våra servicebesök. Vi ber också våra hyresgäster att behålla ett avstånd till våra anställda och vice versa då vår personal utför sitt arbete i lägenheten.  

All personal som är sjuk eller upplever minsta luftvägssymtom ska stanna hemma. På så sätt undviker man att smitta människor på bussen, på arbetet eller där du är nära andra.

Detta kan tyvärr innebära att ärenden som ej klassas som akuta (fel som kan leda till fara för liv eller fel som kan leda till skada på fastigheter) kan ta längre tid än vad som i normala fall hade ansetts skäligt. 

Möten

Vi inför restriktioner för att undvika ”onödig” spridning via möten genom att vi i största möjliga mån genomför våra möten på distans via t.ex Telefon, Teams eller Skype.

Ställer in ”säljträffar”

Inbokade försäljnings och informationsmöten i grupp ställs tillsvidare in eller får ske på distans.  

Resor utomlands

Alla resor i tjänst ställs tillsvidare in och vi kommer ej att bevilja ledighet för resor utomlands tills dess att läget har förbättrats. Om någon nu befinner sig utomlands rekommenderar vi karantän i 14 dagar. Om du har arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån kommer din arbetsplats vara i hemmet i 14 dagar efter hemkomst. Har du ingen möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån får du ändå vara hemma i 14 dagar med bibehållen lön innan du återgår till ditt arbete.   

Hur skyddar du dig själv och andra?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.