Huskurage – Trygghet i hemmet

Svenska Stenhus stödjer Huskurage, som är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Att sluta ögonen och tro och hoppas lite extra hårt kommer inte att hjälpa någon om det olyckliga sker. Därför vill vi ge vår personal och våra hyresgäster verktyg för hur man kan hjälpa till om någon blir utsatt.

I samarbete med Ale kommun, Polisen, Fastighetsägarna och flera hyresvärdar i Ale har en gemensam policy tagits fram.

Vid oro för våld i hemmet

Ring polisen

Kontakta alltid polisen (112) i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Ta hjälp av andra

Vid behov – hämta hjälp av andra!
Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

Knacka på hos grannen

Om det inte innebär fara för dig själv! Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Oro för barn?

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Ring kontaktcenter på tel 0303-70 30 00 och be att få prata med en handläggare på socialtjänsten.

Svenska Stenhus