Efter förhandlingar med respektive hyresgästföreningar har hyresnivån för 2020 fastställts i enlighet med hyresavier för april 

Hyresändringarna gäller från 1 januari 2020 

Ale kommun: 

Den genomsnittliga hyreshöjningen för våra lägenheter i Ale kommun är 2% och är fördelad på våra olika fastigheter i ett spann mellan 1,5% – 2,5%. Motsvarande procentuell genomsnittlig höjning har även åsatts de lägenheter där vi inte har förhandlingsordning med Hyresgästföreningen.  

Piltagårdsgatan i Stenstorp: 

 Förra årets överenskommelse sträcker sig även över 2020 där den genomsnittliga hyreshöjningen är 2% och fördelas i ett spann mellan 1,7% – 2,4%