Karriär på Svenska Stenhus

   
Lediga tjänster

Värdegrund

Att utveckla vårt närområde genom innovativa och hållbara åtgärder så att vi tillsammans skapar ökad livskvalité.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda boende med bra standard och god service utifrån ett helhetsperspektiv vad avser kvalitativa delar såväl som miljö. Kunnig och serviceinriktad personal ska säkerställa en effektiv förvaltning baserat på en sund kommunikation, tillgänglighet och rätt kompetens. Större delen av vårt fastighetsbestånd har vi själva producerat där vi eftersträvar att ha egen kompetent personal genom hela kedjan.

  • Vi strävar efter att vara miljö och kvalitetsledande på de orter vi verkar.
  • Boende hos oss ska präglas av bra underhåll och god service.
  • Vårt boendealternativ ska uppfattas som en del av god livskvalitet.
 

Vill du bli en av oss?

Är du vår nya kollega? Ansök om någon av våra tjänster längre ner eller sänd in en spontan ansökan!

Lägenheter

Anställda

Lokaler / Förråd

Vi älskar bostäder

Lediga tjänster