AKUTA FEL

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast vända dig till kundservice så att felet kan åtgärdas direkt. När det uppstår ett akut fel och kundservice har stängt ringer du vårt journummer.

ANMÄL GENAST AKUTA FEL

Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast kontakta Svenska Stenhus kundservice så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vår kundservice är stängt ringer du till vårt journummer på telefonnummer 0303 – 74 12 00. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa omgående. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om jourpersonalen åker ut på ett jobb som inte är akut.

EXEMPEL PÅ AKUTA FEL

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.

EXEMPEL PÅ ICKE AKUT FEL

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan via Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om jourpersonalen åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.