Huset och gården

Visa hänsyn

Att bo nära andra människor ställer krav på hänsyn och omtanke. Alla ska kunna trivas med både lägenheten och de gemensamma utrymmen som finns. Genom att respektera trivselreglerna i huset bidrar du till ett trevligare boende för dig och dina grannar.

Att tänka på:

  • Visa hänsyn genom att sänka ljudet när du spelar musik och ser på TV.
  • Försök även att hålla ljudvolymen nere i trapphuset.
  • Tala alltid om för grannarna när du ska ha fest.
  • Ta väl hand om dina husdjur så att de inte stör andra hyresgäster.
  • Rök inte i hissen, trappuppgången eller tvättstugan.
  • Lämna fint och rent efter dig i tvättstugan.
  • Släng inte cigarettfimpar från fönster eller balkong.
  • Borra och hamra inte i lägenheten efter kl. 20.00.
Husdjur
Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet och hundar ska vara kopplade. Vi tillåter inte att ha utekatt i våra lägenheter.
Cyklar och cykelrum
Har du cykel ska den parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller, om sådant finns, i cykelrummet. För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen. Om det börjar brinna kan cyklarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. Cyklarna utgör i sig själva också en brandrisk.
Mopeder och motorcyklar
På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar, som innehåller bensin och diesel, inte stå parkerade i källaren. Det är inte heller tillåtet att parkera motorcyklar på grönytor, i porthus, på gårdar eller utmed husfasaderna.
Trapphus och källargångar
Trapphuset är det gemensamma utrymme vi använder mest i huset. Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande för alla. Både trapphus och källargångar ska vara fria från prylar. Det är inte tillåtet att ställa något i dessa utrymmen av brandskydds- och olycksfallsskäl. Det innefattar t ex sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.
Förråd
I de fall det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för förrådet. I ditt kontrakt framgår vilket förrådsnummer du har.
Tvättstugan
Tvättstugan delar du med dina grannar, därför är det extra viktigt att visa hänsyn. Följ de råd och anvisningar som finns angivna och lämna tvättstugan, maskiner, skåp och torkrum väl rengjorda för allas trivsel och trevnad. Var vänlig och lämna kvar befintlig städ- och rengöringsutrustning i tvättstugan. Om det inte är bra städat i tvättstugan ska du göra en serviceanmälan.
Snöskottning
Som fastighetsägare ansvarar vi för snöröjning av gångar, parkeringar, garage ned- och uppfarter och alla infartsvägar till flerbostadshus. Om du hyr en parkeringsplats eller ett parhus med eget garage/carport så är det ditt ansvar att ta bort snön på den egna infarten och parkeringsplatsen. Detta gäller även snön på din balkong.