Sopor och miljö

Ta hand om dina sopor

Sopor och skräp ska alltid slängas på anvisade platser i bostadsområdet, som till exempel en återvinningsplats, en miljöstation eller i vissa fastigheter i ett traditionellt sopnedkast. Tänk på att sopor och avfall inte får lämnas i trapphus, källargångar eller utanför soprum.

Återvinning och källsortering

Det är inte tillåtet att slänga avfall som tidningar, papper/wellpapp, glas, batterier samt plåt och metall i de vanliga soporna. Detta måste sorteras och slängas på närmaste återvinningsplats.