fbpx

Svenska Stenhus kommer under de närmaste veckorna införa källsortering för respektive hushåll. Detta innebär att du som hyresgäst kommer att ha möjlighet att återvinna matavfall och förpackningar i ditt bostadsområde.

 

Källsortering kommer införas område för område med start V.50.

 

Avfallsutrymmena kommer att utrustas med nya kärl för sortering. Detta innebär att det kommer bli fler kärl men också att vissa kärl kommer bli mindre. Kärlen kommer vara tydligt uppmärkta. Det är av största vikt att vi hjälps åt att källsortera, sorterar material i rätt kärl och fördelar innehållet i kärlen så att inga berg byggs upp på vissa kärl medan andra är halvtomma (personalen på renhållningen plockar inte upp det som ramlar utanför).

 

Ni som hyresgäster kommer även erhålla kompletterande kärl till era bostäder för att enkelt kunna sortera ert avfall i bostaden. Dessa kommer levereras utanför din dörr veckan innan källsortering införs i ditt område. Ni kommer även att erhålla ”Ingen reklam, tack!” skylt, som ni kan sätta upp på ert brevinkast för att bidra till minskad pappersförbrukning.

 

Svenska Stenhus mål ihop med Renhållningen, Ale kommun, är att uppnå så hög grad av sortering som möjligt. Detta för att värna om vår miljö och framtid! Inom vissa områden kommer full sortering dock inte vara möjlig på grund av platsbrist men målet är att våra hyresgäster i möjligaste mån ska kunna återvinna följande fraktioner:

 

  • Matavfall
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar och returpapper
  • Metallförpackningar

Tack för att du källsorterar.

Tillsammans bygger vi våra framtid!  

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn