Arbeta hos oss på Svenska Stenhus

Vår affärsidé är att erbjuda boende med bra standard och god service utifrån ett helhetsperspektiv vad avser kvalitativa delar såväl som miljö. Kunnig och serviceinriktad personal ska säkerställa en effektiv förvaltning baserat på en sund kommunikation, tillgänglighet och rätt kompetens.

  • Vi strävar efter att vara miljö och kvalitetsledande på de orter vi verkar.
  • Boende hos oss ska präglas av bra underhåll och god service.
  • Vårt boendealternativ ska uppfattas som en del av god livskvalitet.

Är du vår nya kollega? Ansök om någon av våra tjänster längre ner eller sänd in en spontan ansökan!