SVENSKA STENHUS

Att utveckla vårt närområde genom innovativa och hållbara åtgärder så att vi tillsammans skapar ökad livskvalité.

 

Om oss

Svenska Stenhus är ett fastighetsbolag som bygger, hyr ut och förvaltar hyreslägenheter och lokaler. Vi äger och förvaltar över 400 hyreslägenheter och finns i fyra områden.

Ale Kommun, Falköpings kommun, Skövde kommun och Tidaholms kommun.

Vi har egen kompetent personal som sköter hela kedjan från projektering, byggnation till förvaltning av våra fastigheter.

Verksamheten är familjeägd och startade för c:a 40 år sedan.

Vision

Svenska Stenhus ska vara förstahandsvalet för hyresgäster som vill ha en bra boendemiljö, att hyresgäster aktivt ska välja att bo hos oss och att man vill ha ett tryggt boende under alla faser i livet.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda boende med bra standard och god service utifrån ett helhetsperspektiv vad avser kvalitativa delar såväl som miljö. Kunnig och serviceinriktad personal ska säkerställa en effektiv förvaltning baserat på en sund kommunikation, tillgänglighet och rätt kompetens.

För att nå vår vision arbetar vi enligt dessa strategier:

  • Ska vi sträva efter att vara miljö och kvalitetsledande på de orter vi verkar.
  • Boende hos oss ska präglas av bra underhåll och god service.
  • Vårt boendealternativ ska uppfattas som en del av god livskvalitet.

Värdegrund

Att utveckla vårt närområde genom innovativa och hållbara åtgärder så att vi tillsammans skapar ökad livskvalité.

 

Sigillet är utfärdat av Syna AB www.syna.se