Uthyrningspolicy

Svenska Stenhus uthyrningspolicy för webbuthyrning

Vi har som grundinställning att försöka få rätt hyresgäst till rätt lägenhet.

När en lägenhet blir uppsagd annonserar vi ut den på vår hemsida.

Du måste själv vara aktiv och anmäla dig på en ledig lägenhet även om du tidigare gjort en intresseanmälan. Efter att anmälningstiden gått ut så gör vi ett första urval, där ser vi över när de sökande skapade sin intresseanmälan, inkomst i förhållande till lägenhetens hyra m.m.  Erbjudande om visning får du på mina sidor och sänds ut via e-post.

Om du efter visningen vill ha lägenheten så meddelar du detta till oss via Mina Sidor.

När du ansöker om ett ledigt objekt hos oss kan vi komma att göra följande kontroller:

– Kreditupplysning tas.
– Kontroll hur du har skött dig i tidigare boende avseende bl.a. störningar och ekonomi.
– Inkomst.
– Arbetsgivare.

Våra sökvillkor

För att kunna söka bostad måste du registrera dig via Mina Sidor på och visa att du är aktivt bostadssökande genom att logga in minst en gång var sjätte månad. De lediga lägenheterna fördelas i huvudsak efter den sökandes poäng.

Andra uthyrningssätt kan förekomma bl a när det gäller lägenheter som av olika anledningar kräver snabb inflyttning eller stora samlade släpp av nyproducerade lägenheter eller i andra fall..

Följande är skäl för att bli nekad som hyresgäst:

– Betalningsanmärkningar.
– Inkomsten är för låg i förhållande till hyrans storlek.
– Störningar har förekommit i tidigare boende.
– Hyran eller andra skulder har betalats sent/ej betalats i tidigare boende.

Krav för godkännande vid internbyte:

Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott minst 24 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas skälen till byte från fall till fall. 

Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

Område: Målje 6:75 (Bomullsmagasinet) 

 • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
 • Lägenheter tilldelas i turordning, efter köpoäng/kötid.
 • Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.

Som inkomst räknas följande:

 • Inkomst genom anställning.
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapital

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av tex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.