Sekretesspolicy

De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, försäkringsinformation, önskemål gällande lägenheten, information kopplad till vår hantering av serviceärenden, information om eventuella tillval i din lägenhet, information om nycklar och passersystem, bokning av tvättstuga och eventuell handikappanpassning. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@svenskastenhus.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller önskar att köpa.
 • Finansiell information: Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med våra tjänster: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen
Laglig grund för
behandlingen
("varför är
behandlingen
nödvändig")
Automatiserat
beslutsfattande
(Ja/Nej)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina
person- och kontaktuppgifter.
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig.
J
För att administrera din betalning och
kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra
eventuella skyldigheter gentemot dig och för att
tillhandahålla information, produkter och tjänster
som du begär från oss.
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig.
J
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan
erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa
kreditbedömningar.
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig
och följa tillämplig
lagstiftning
J
För kundanalys, administrera våra tjänster och för
vår interna verksamhet, inklusive felsökning,
dataanalys, testning, forskning och för statistiska
ändamål.
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig
och andra berättigade
intressen.
J
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt
för dig och din enhet.
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig.
J
För att förhindra missbruk av våra tjänster som en
del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra
Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig
och följa tillämplig
lagstiftning.
J
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och
riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning
och andra berättigade
intressen.
J
För att förbättra våra tjänster och för generell
affärsutveckling, såsom för att förbättra
kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera
bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
Andra berättigade
intressen.
N
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om
åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och
kapitaltäckningskrav
Följa tillämplig
lagstiftning.
N

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till gdpr@svenskastenhus.se .

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter

– Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern

Vi lämnar enbart ut personuppgifter till annan part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas till försäkringsbolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten / lokalen.

– Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

– Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

– Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Detta gör du enklast själv på ”Mina sidor” det går även bra att maila in uppgifterna till gdpr@svenskastenhus.se

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och spårningstekniker

Svenskastenhus.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Syfte med lagringscookies är att ge hemsidebesökaren en bra funktionalitet och upplevelse på hemsidan. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på svenskastenhus.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-07